Web Keluarga Muslim

Inspirasi yang berisi berita untuk keluarga Muslim

Yakin Masuk Islam Sehingga Terusir Dari Rumah Tanpa Sepotong Pakaian

Yakin Masuk Islam Sehingga Terusir Dari Rumah Tanpa Sepotong Pakaian

https://blog.wahidnews.com/images/diusir.png

Yakin jadi mualaf Sampai Terusir Dari Rumah Tanpa Sepotong Pakaian  

Christine Natalina Sipahutar yang memiliki nama hijrah Annisa berkisah asal mula ia masuk Islam. Ia merasakan adem ketika mendengarkan suara takbiran di hari raya Idul Fitri, sehingga menjadikan ia semakin yakin jadi mualaf. Keputusan Annisa untuk memeluk agama Islam bukan tanpa rintangan. Orang tuanya sangat menolak pilihan yang dibuat oleh Annisa, sehingga keluarga besarnya mengusirnya dari rumah. Dan Annisa diusir dari rumah tanpa bekal baju sepotong pun.

Dalam video youtube ini Annisa bercerita seraya menyeka air mata karena teringat orang tua dan adiknya. Ia dituduh sebagai anak durhaka, dan dianggap mengikuti agama sarang teroris. Padahal ajaranIslam amat menentang terorisme.